Dane kontaktowe:

biuro (at) ppiu.pl

 tel: 502-289-256

cropped-logo-TwoMemory-200-na-200.jpg

Właściciel marki TwoMemory 

PPIU Sp. z o.o.

ul Tadeusza Czackiego 3/5 lok 507
00-043 Warszawa

NIP: 5311694415

REGON: 364539100

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o nr: 0000619793;  Kapitał zakładowy wpłacony w całości.