Polityka prywatności stron PPIU sp. z o.o.

Dokument zwany Polityka prywatności określa podstawowe zasady działania i przetwarzania informacji pozyskanych ze stron internetowych należących do PPIU sp. z o.o. w domenach:

http://twomemory.pl/

https://www.platforma-zakupow.pl/

(zwanych dalej także łącznie „stronami internetowymi”)

Gdy mowa o PPIU sp. z o.o. rozumie się PPIU spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul Tadeusza Czackiego 3/5 lok 507, 00-043 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000619793, o kapitale zakładowym pokrytym w całości, NIP 531-169-44-15, REGON 364539100 (zwaną dalej: „PPIU sp. z o.o.”)

w celu:

  • ochrony prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe,
  • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies podczas korzystania ze stron internetowych,
  • zbierania i wykorzystywania informacji przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczenie ich do klienta,
  • Zbierania informacji przy rejestracji dotyczących uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach czy też innych zorganizowanych wydarzeń,
  • zbierania i wykorzystywania informacji dotyczących zamówionych i nie zamówionych treści w postaci newslettera.

Zapewniamy także, że zależy nam na zasadzie że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich stron, sytemu i innych serwisów. Wyjątkiem udostępnienia danych jest zwrócenie się instytucji urzędowych.

Niekiedy na  stronach mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. PPIU sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zalecamy ostrożność i sprawdzanie polityki prywatności tych stron internetowych.

Na stronach internetowych zbieramy i wykorzystujemy informacji niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania i funkcjonowania procesów w PPIU sp. z o.o. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczą.

Przy zapisie na bezpłatne newslettery, udział w badaniach ankietowych zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, dzięki którym możemy dostosować działania PPIU sp. z o.o.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości, czasopism należących do PPIU sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swoich danych osobowych wraz z adresem e-mail. Pola te są obowiązkowe. Podany adres jest dodawany do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny by użytkownik otrzymywał informacje za pomocą maila na swoją skrzynkę mailową. W każdej otrzymywanej wiadomości użytkownik może korzystając z linku wyrejestrowującego odwołać subskrypcje wiadomości e-mail lub po prostu napisać na adres biuro/@/ppiu.pl ( / pominąć wpisując adres)informację że nie chce już otrzymywać e-maili na swój adres.

PPIU sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PPIU sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, związanych z ofertą PPIU sp. z o.o.

W każdej otrzymywanej wiadomości użytkownik może korzystając z linku wyrejestrowującego odwołać subskrypcje wiadomości e-mail lub po prostu napisać na adres biuro/@/ppiu.pl ( / pominąć wpisując adres)

Podmioty zlecające komercyjne mailing nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PPIU sp. z o.o..

Na stronach internetowych są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na produkty i usługi. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez PPIU sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczą.

Zewnętrzni dostawcy, z których usług korzystamy, gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

Niektóre obszary stron należących do PPIU sp. z o.o. mogą wykorzystywać Cookiem (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych) Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

PPIU sp. z o.o. zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Polityka prywatności może się zmienić w momencie zmiany przepisów prawnych. Zmiany w polityce prywatności będą natychmiast zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności.

PPIU sp. z o.o. oraz jego redakcja nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.

Uwagi jak i pytania prosimy kierować na biuro/@/ppiu.pl

Każdego klienta i użytkownika stron oraz czasopism należących do PPIU sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://twomemory.pl/polityka-prywatnosci/

W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy uzasadnione środki ostrożności i przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych, aby zagwarantować, że dane nie zostaną zagubione, wykorzystane niezgodnie z prawem, ujawnione, udostępnione, zmienione ani zniszczone.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować wiadomości w postaci newsletter -ów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych należących do PPIU sp. z o.o.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zamówienia dostawy lub zwrotu zakupionego towaru uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na gromadzenie ww. danych i wykorzystanie ich wyłącznie w określonym celu.

W przypadku, gdy są Państwo proszeni o podanie danych osobowych z innych przyczyn, np. dla potrzeb marketingowych, zawsze zostaną Państwo bezpośrednio poproszeni o wyrażenie na to zgody lub otrzymają Państwo możliwość odmówienia.

Podanie danych osobowych w celu zawarcia transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zamówienia dostawy lub zwrotu zakupionego towaru uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na gromadzenie ww. danych i wykorzystanie ich wyłącznie w określonym celu.

W przypadku, gdy są Państwo proszeni o podanie danych osobowych z innych przyczyn, np. dla potrzeb marketingowych, zawsze zostaną Państwo bezpośrednio poproszeni o wyrażenie na to zgody lub otrzymają Państwo możliwość odmówienia.

Niektórzy usługodawcy zewnętrzni, w tym podmioty zajmujące się obsługą bramek płatniczych i przetwarzaniem transakcji płatniczych, stosują jednak własne polityki prywatności w odniesieniu do danych, jakie mamy obowiązek im przekazywać na potrzeby zawarcia przez Państwa transakcji kupna.

W przypadku zmiany decyzji przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na kontaktowanie się z Państwem, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych w dowolnej chwili. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami pod adresem: biuro / @  /   ppiu.pl  ( usuwamy  znak /  )